Različitost je prirodna

U ritmu dodira
vizualni identitet izložbe

Martina Arapinac Radičević

Babičini kolači 8

162 stube
vizualni identitet i plakat

HZZO
vizualni identitet

Kvadra 2013
katalog proizvoda

HPO
kampanja za promociju hrvatskih paraolimpijaca

Babičini kolači 5
kulinarska brošura

Gibonni Toleranca

The Penny Black Remedy

Ogledala

Smrt u Veneciji & Didona i Eneja

Agrippina

Slikarstvo sada
exhibition catalogue, 2006

Kristian Kožul
monografija

SX-70
katalog fotografija Ivane Vučić

Post-skulputura
katalog izložbe nove hrvatske skulpture

Iz zemlje
katalog keramičarke Lidije Boševski

Femina
vizualni identitet biblioteke

Yammat
ambalaža za CD, 2004

Arhiva