Turistička kultura

Vizualni identitet projekta Turistička kultura (2012)