SX-70

The intimate experience of the cult Polaroid SX-70 instant-photography undergoes transformation as it takes on the form of a personal object – a box or a frame. A box that we carefully keep in a place apart or a frame for some halted moment in time that we want to have accessible to the gaze forever; these are objects that have their personal significance. The particular format, the lack of sharpness in the lines, the softness of the edges and the spilling of the pigments that will shift in totally unexpected directions… The very imperfections of the Polaroid SX-70 are a resource that confirms the total unrepeatability and delicacy of the outcomes.

Intimističko iskustvo instant fotografije kultnog Polaroida SX-70 preneseno je u formu osobnog predmeta - kutije/okvira. Kutija koju pažljivo čuvamo na skrovitom mjestu ili okvir zaustavljenog trenutka koji želimo uvijek imati dostupnog pogledu, predmeti su osobne vrijednosti i značenja. Ima nešto posebno u trenutku intimnosti koji fotografski postiže samo snimak SX-70 Polaroida. Instant proces razvijanja kojem osobno prisustvujemo, nastajanje, iščekivanje laganog pojavljivanja zamrznutog trenutka kojeg smo natom zabilježili, samo su neki osjećaji koji čine SX-70 Polaroid posebnim. Specifičan format, neoštra linija, mekoća rubova, razlivenost boja koje se s vremenom mijenjaju u potpuno neočekivanim pomacima... Nesavršenost Polaroida SX-70 ide u prilog njegove apsolutne neponovljivosti i delikatnosti. (2007)