Rat slikama

Knjiga Sandre Vitaljić o suvremenoj ratnoj fotografiji (2013)