PM

Katalozi Galerije Proširenih Medija istovremeno funkcioniraju i kao posteri pojedinačnih izložbi. Krajem svake godine katalozi se uvezuju u formu godiπnjaka koji pruža kronoloπko praćenje umjetničkih događanja kroz tekuću godinu. Istovremeno, logo Galerije se pojavljuje kao sastavni dio teksta na kraju osnovnih informacija «tko, πto, GDJE I KADA» izlaže. Postmeridijanski (PM) poslijepodnevni termin karakterističan za galerijska otvorenja u ovom slučaju poprima dvostruko značenje – predstavlja VRIJEME i MJESTO (ime/logo galerije) događanja u isto vrijeme.

<<  (kada?) 8:00 PM (gdje?) <