Na drugi pogled

U knjizi Na drugi pogled_Pozicije suvremene hrvatske fotografije Sandra Križić Roban razmatra zbivanja na polju umjetničke fotografije u nacionalnom kontekstu, dovodeći pojedine autore u vezu sa zbivanjima na međunarodnom planu.

Knjiga je koncipirana u dva dijela. Nakon uvoda koji uključuje sažetak ključnih poslijeratnih zbivanja na području umjetničke fotografije slijedi drugi dio, jedanaest monografskih, autorskih poglavlja odabranih umjetnika koje predstavljaju potpuno različite umjetničke strategije. Cilj je bio ostvariti simbiozu prakse (medija) i terorije (o mediju). ‘Oživljavanje’ umjetničke teorije  ostvareno je kroz kontinuirano vizualno praćenje sadržaja i upoznavanja umjetnika kroz njihove autorske radove koje autorica stavlja u određeni umjetnički, društveni, politički, nacionalni, rodni i ostali kontekst. (2010)