Martina Arapinac Radičević

vizualni identitet odvjetnice Martine Arapinac Radičević posebno specijalizirane za autorsko pravo (2014)

fotografije: Tom Jura Kaćunić