Još jednom

Film prati živote pet prijatelja, četiri lezbijke i jedne transrodne osobe fokusirajući se na njihove ljubavne odnose, prijateljstva, aktivizam i kreativan rad. Film je nastao iz potrebe dvoje autora da sagledaju intimne procese u vlastitim životima iz šire perspektive, da detektiraju specifičnosti vlastita životnog stila s obzirom na marginalnu i diskriminiranu poziciju koju zajednica kojoj pripadaju zauzima u društvu.

(2014)