Graditeljstvo Zadra

Monografija Marije Stagličić o graditelljstvu Zadra od klasicizma do secesije. (2013)